บริการ
TH
EN
TH
CN

โครงการพัฒนาศูนย์ออกแบบและทดสอบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G (เครือข่ายภาครัฐ)

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาศูนย์ออกแบบและทดสอบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G (5G Solution Development and Application Center)

ดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566

พิจารณาคุณสมบัติ : 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566

ประกาศผล: ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566

คุณสมบัติ : สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ ประกอบกิจการหรือมีกิจกรรมที่มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G และมีความพร้อมในการจัดพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มนักพัฒนา เช่น System Integrator (SI), Digital Startup และ SMEs เป็นต้น

เป้าหมาย : ศูนย์ออกแบบและทดสอบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G (5G Solution Development and Application Center) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ Line Official @depa Thailand หรือ https://lin.ee/c71YR14

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล

โทร. 0 81 8855 450 หรือ 0 90 9896 119

Email : [email protected]