บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566

พิจารณาคุณสมบัติ : 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566

ประกาศผล: ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566

คุณสมบัติ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เป้าหมาย: โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ IoT ตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนาต้นแบบและการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมนำเสนอสู่ตลาด

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ Line Official @depa Thailand หรือ https://lin.ee/c71YR14

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล โทร. 02 026 2333 ต่อ 1007

Email : [email protected]