บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน จำนวน 15 เครื่อง ตามประกาศเลขที่ 001/2560

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารราคากลาง: p001-2560.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 20 กันยายน 2559

ไฟล์ประกาศ: list001-2560.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 20 ตุลาคม 2559

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re001-2560.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 20 ตุลาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: an001-2560_0.pdf

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 6 ตุลาคม 2559

ปีงบประมาณ: 2560