บริการ
TH
EN
TH
CN

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 15 มกราคม 2562

วันที่: 15/09/2561 | ส่วนกลาง

 

โครงการที่ผ่านมาตรการ depa Digital Startup Fund (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

 
ลำดับ รายการ ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ Waste Checking
(รหัสโครงการ EP-61-0152) (:S2)
บริษัท กรีน ไดร์ฟ จำกัด
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
โครงการ PARKTICAL
(รหัสโครงการ EP-61-0160)  (:S2)
นายพงษ์ณรินทร์ เลิศสุริยกาญจน์ 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น 
โครงการ SMART LEARNING
(รหัสโครงการ EP-61-0159)  (:S2)
นางสาวกรรณิการ์ ทองจันทร์
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น 
โครงการ Smart reflex
(รหัสโครงการ EP-61-0157)  (:S2)
นายสิริชัย ฤทธิปัญญาวงศ์ 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น 
โครงการ Tangmo
(รหัสโครงการ EP-61-0155)  (:S2)
บริษัท แตงโม คอร์ป จำกัด
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น  
โครงการ We Chef
(รหัสโครงการ EP-61-0148)  (:S2)
บริษัท วีเชฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น  
โครงการ LaoShiHao
(รหัสโครงการ EP-61-0154)  (:S2)
บริษัท ภาษาจีนเป่ยจิง จำกัด 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น  
โครงการ แพลตฟอร์มคิดดีพาสเพื่อ EEC
(รหัสโครงการ EP-61-0153)  (:S3)
บริษัท คิดดีพาส จำกัด 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น  
โครงการ ลดการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแสนสุขใต้ เทศบาลเมืองแสนสุข
(รหัสโครงการ EP-61-0151)  (:S3)
บริษัท ยูบีเซฟ จำกัด 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น  
๑๐
โครงการ Athena
(รหัสโครงการ EP-61-0149)  (:S2)
บริษัท บียอน เทรนนิ่ง จำกัด 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น  
๑๑
โครงการแพลตฟอร์มที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับเงินแทนคุณได้อย่างง่าย (รหัสโครงการ EP-61-0156) (:S2)
บริษัท เอสปรีดอทไอโอ จำกัด 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น  
๑๒

โครงการพยาบาลทางไกล (Remote-Care) 
(รหัสโครงการ EP-61-0161)  (:S2)

บริษัท อมร ชีวิน จำกัด 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น  
๑๓
โครงการ SATI คอร์ป จำกัด
(รหัสโครงการ EP-61-0158)  (:S2)
บริษัท อินโฟโทรนิคส์ คอร์ป จำกัด 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น  
๑๔
โครงการ Spyder-E: หุ่นยนต์ตรวจสอบโครงสร้างภายในถังเก็บน้ำมันและสารเคมี (รหัสโครงการ EP-61-0128) (:S2)
นายลภนชัย จิรชูพันธ์
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๑๕
โครงการ eat'em all
(รหัสโครงการ EP-61-0104)  (:S2)
นายพศิน โอภาสพิไล 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๑๖
โครงการ โลจิสตี – แพลตฟอร์มสำหรับรถบรรทุกรับจ้าง
(รหัสโครงการ EP-61-0119)  (:S2)
บริษัท โลจิสตี จำกัด
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๑๗
โครงการ โฮเทล ฮับ
(รหัสโครงการ EP-62-0015)  (:S2)
นายแกน โอภาสกรกุล
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๑๘
โครงการ CodeKit เครื่องมือสอน Coding ออนไลน์ (Python) สำหรับโรงเรียน
(รหัสโครงการ EP-62-0006)  (:S2)
บริษัท โค้ดคิท อินโนเวชั่น จำกัด
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๑๙
โครงการ แพลตฟอร์มเจาะตลาดนักท่องเที่ยวออนไลน์ Mamy Booking
(รหัสโครงการ EP-61-0129)  (:S2)
บริษัท หม่ามี๊ บุ๊คกิ้ง จำกัด
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๒๐
โครงการ เพ็ท พอว์ ("PETPAW")
(รหัสโครงการ EP-61-0121)  (:S2)
บริษัท เพ็ท พอว์ จำกัด
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๒๑
โครงการ Globish Academia (Thailand)
(รหัสโครงการ EP-61-0117) (:S3)
บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๒๒
โครงการ Drivemate-No.1 Cars Destination in Thailand
(รหัสโครงการ EP-61-0118) (:S3)
บริษัท ไดร์ฟเมท จำกัด 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๒๓
โครงการพัฒนาถังปฏิกรณ์ชีวภาพอัจฉริยะระดับอุตสาหกรรมสำหรับการะบวนการลดน้ำตาลในน้ำผลไม้ (รหัสโครงการ EP-61-0124) (:S3)
บริษัท จูซอินโนฟเอท จำกัด
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๒๔
โครงการแพลตฟอร์มรีไฟแนนซ์เพื่อภาระหนี้สิน (www.Refinn.com) 
(รหัสโครงการ EP-62-0027) (:S3)
บริษัท รีฟินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดอท คอม จำกัด
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๒๕
โครงการ คาร์แชร์ริ่งแพลตฟอร์ม
(รหัสโครงการ EP-61-0126) (:S3)
บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๒๖
โครงการ NESTED
(รหัสโครงการ EP-62-0036) (:S2)
บริษัท เนสเตด จำกัด
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๒๗
โครงการสอนเขียน Coding และภาษาอังกฤษแบบเรียลไทม์ (รหัสโครงการ EP-62-0043)
(:S2) 
บริษัท เควสท์ เอ็ดเทค จำกัด
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๒๘
โครงการ VenueE (เวนิวอี)
(รหัสโครงการ EP-62-0056) (:S2) 
บริษัท เวนิวอี จำกัด
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๒๙
โคครงการระบบอัจฉริยะประกันภัยรถยนต์ (Smart Car Insure Thing)
(รหัสโครงการ EP-62-0063) (:S2) 
บริษัท ไอโออะเดย์ จำกัด
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๓๐
โครงการแดนมรณะ
(รหัสโครงการ EP-62-0064) (:S2) 
นายพศวีร์ ศรีสราญกุลวงศ์
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๓๑
โครงการ Project Avalant 
(รหัสโครงการ EP-62-0082) (:S3) 
บริษัท มาร์เก็ตเอนี่แวร์ จำกัด
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๓๒
โครงการ CloudCommerce
(รหัสโครงการ EP-62-0085) (:S3) 
บริษัท คลาวด์คอมเมิรซ์ จำกัด
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
 

โครงการที่ผ่านมาตรการ depa Digital Voucher (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

 
ลำดับ รายการ ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ
โครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
(รหัสโครงการ EP-61-0111)
(depa Internationalization Voucher)
บริษัท แฮปปี้คาร์ดิโอ จำกัด
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
(ส่วนงานตลาด)
โครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
(รหัสโครงการ EP-62-0001)
(depa Internationalization Voucher)
บริษัท โพโมะ เฮ้าส์ จำกัด
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
(ส่วนงานตลาด)
โครงการขอรับการสนับสนุน ผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
(รหัสโครงการ EP-62-0029)
(depa Internationalization Voucher)
บริษัท โฮมไพร์ส จำกัด
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
(ส่วนงานตลาด)
โครงการขอรับการสนับสนุน ผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
(รหัสโครงการ EP-62-0030)
(depa Internationalization Voucher)
บริษัท บันลือ พับลิเคชั่น จำกัด
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
(ส่วนงานตลาด)
โครงการจดสิทธิบัตร PATENT โรงเรือนเกษตรดิจิทัล (รหัสโครงการ EP-62-0086)
(depa Intellectual Property Voucher)
บริษัท ฟาร์มดี เอเชีย
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
โครงการ “การจดสิทธิบัตร PATENT Forklift Reader” (รหัสโครงการ EP-62-0087)
(depa Intellectual Property Voucher)
บริษัทเอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
โครงการ VR Sphere: การจดสิทธิบัตรเรื่อง Sphere Assembly
(รหัสโครงการ EP-62-0088)
(depa Intellectual Property Voucher)
บริษัท เอ็กซ์ซี จำกัด
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ AI in a box และการสอบเทียบมาตรฐาน
(รหัสโครงการ EP-62-0089)
(depa Intellectual Property Voucher)
บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จำกัด
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
โครงการ ระบบบริหารงานบุคคล myHR
(รหัสโครงการ EP-62-0090)
(depa Intellectual Property Voucher)
บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๑๐
โครงการ ZeeMe (Employee Engagement Tool)
(รหัสโครงการ EP-62-0091)
(depa Intellectual Property Voucher)
บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๑๑
โครงการ My Band แพลตฟอร์มจองวงดนตรีถูกลิขสิทธิ์ (รหัสโครงการ EP-62-0092)
(depa Intellectual Property Voucher)
บริษัท มาย เเบนด์ คอร์เปอร์เรชั่น
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๑๒
โครงการติดตามและจัดเก็บสินค้ากลางแจ้งแบบแม่นยำและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี IoT (รหัสโครงการ EP-62-0093)
(depa Intellectual Property Voucher)
บริษัท เทคโลจิสติกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๑๓
โครงการ Integration Video of Devices and Systems ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(รหัสโครงการ EP-62-0094)
(depa Intellectual Property Voucher)
บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๑๔
โครงการเซ็นแอร์มาร์ค หมุดควบคุมภาคพื้นอัจฉริยะขนาดพกพา
(รหัสโครงการ EP-62-0095)
(depa Intellectual Property Voucher)
บริษัท เซ็นโทรวิชัน จำกัด
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๑๕

โครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
(รหัสโครงการ EP-62-0096)  
(depa Internationalization Voucher)

บริษัท อินโฟเฟด จำกัด
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(ส่วนงานตลาด)
๑๖ โครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(รหัสโครงการ EP-62-0097) 
(depa Internationalization Voucher)
บริษัท แมจิกบ๊อกซ์ เอเชีย จำกัด
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(ส่วนงานตลาด)
๑๗

โครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
(รหัสโครงการ EP-62-0107)
(depa Internationalization Voucher)

บริษัท อิ๊กดราซิล จำกัด
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(ส่วนงานตลาด)
๑๘ โครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(รหัสโครงการ EP-62-0109) 
(depa Internationalization Voucher)
บริษัท สนุกซอฟแวร์ จำกัด
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(ส่วนงานตลาด)
๑๙ โครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(รหัสโครงการ EP-62-0104) 
(depa Internationalization Voucher)
บริษัท ริงซีโร่ จำกัด
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(ส่วนงานตลาด)
๒๐ โครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(รหัสโครงการ EP-62-0103) 
(depa Internationalization Voucher)
บริษัท อิเมจิแมกซ์ จำกัด
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(ส่วนงานตลาด)
๒๑ โครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(รหัสโครงการ EP-62-0106) 
(depa Internationalization Voucher)
บริษัท คอร์เซล เทคโนโลยี จำกัด
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(ส่วนงานตลาด)
๒๒ โครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อ
ขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(รหัสโครงการ EP-62-0108) 
(depa Internationalization Voucher)
บริษัท คลาวด์คัลเลอร์ เกมส์ จำกัด
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(ส่วนงานตลาด)
๒๓

โครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อ
ขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (รหัสโครงการ EP-62-0126)
(depa Internationalization Voucher)

บริษัท เอ็ทตี้ รู้ท จำกัด
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(ส่วนงานตลาด)
๒๔ โครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อ
ขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (รหัสโครงการ EP-62-0127)
(depa Internationalization Voucher)
บริษัท โตโมแกรม สตูดิโอ จำกัด
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(ส่วนงานตลาด)
๒๕ โครงการขอรับการสนับสนุน ผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อ
ขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (รหัสโครงการ EP-62-0128)
(depa Internationalization Voucher)
บริษัท อาร์วามะ จำกัด
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
(ส่วนงานตลาด)
๒๖ โครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อ
ขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ( รหัสโครงการ EP-62-0129)
(depa Internationalization Voucher)
บริษัท อาตาปี จำกัด
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
(ส่วนงานตลาด)
๒๗ โครงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
(depa mini Transformation Voucher) พื้นที่ภาคเหนือ
(รหัสโครงการ EP-62-0125)
(depa mini Transformation Voucher)
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
 

โครงการที่ผ่านมาตรการ depa Digital Transformation Fund (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

 
ลำดับ รายการ ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Fund) พื้นที่ภาคเหนือ จำนวน ๓ ทุน
(รหัสโครงการ EP-62-0124)
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
โครงการระบบการจัดการท่อก๊าซอัจฉริยะ
(รหัสโครงการ EP-62-0111)
บริษัท ชลบุรีออกซิเจน จำกัด
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
 

โครงการที่ผ่านมาตรการ depa Digital Manpower Fund (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

 
ลำดับ รายการ ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (รหัสโครงการ SP-62-0002)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
โครงการอบรมหลักสูตร
"Thailand Digital Young Talent Development Project"
(รหัสโครงการ SP-62-0005)
สถาบันวิชาการ ทีโอที
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
 

โครงการที่ผ่านมาตรการ depa Digital Transformation Fund for Community (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

 
ลำดับ รายการ ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าสำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง (รหัสโครงการ SP-61-0080)
วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง จังหวัดระยอง
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
โครงการจัดการสินค้าชุมชนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลบ้านหนองเสาธง (รหัสโครงการ SP-61-0061)
วิสาหกิจกลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองโอน อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
โครงการดี-ซีบีที / D-CBT
(รหัสโครงการ SP-62-0017)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
 

โครงการที่ผ่านมาตรการ Infrastructure Fund for Government & Public Investment (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

 
ลำดับ รายการ ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ
โครงการการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC
(รหัสโครงการ EP-62-0002)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
Argiculture Business Cloud Data Platform (ABCD)
(รหัสโครงการ EP-61-0144)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
 

โครงการที่ผ่านมาตรการ depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

 
ลำดับ รายการ ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ
นวัตกรรมใหม่สำหรับการบริหารการจัดการงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน AOC **(รหัสโครงการ MP-61-0006)
บริษัท เทลลี่ 360 จำกัด
 
ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ  

depa Intelligence Operations Centre for Smart Living (IOC for Smart Living – EEC)

(รหัสโครงการ MP-61-0008)

บริษัท ไมนด์ทรี จำกัด
 
ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ 

พัฒนาระบบเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมมิ่ง (Coding Thailand)

(รหัสโครงการ SP-61-0101)

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
 
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล 

CITY MONITORING BY GUTS

(รหัสโครงการ MP-61-0009)

บริษัท กัทส์ ซุปเปอร์โพลส์ จำกัด
 
ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ  

พัฒนาระบบท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Port System Development Project) (รหัสโครงการ MP-61-0024)

บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเท็ม จำกัด
 
ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ 

SMART University @ AMATA EDUTown (1st phase)

(รหัสโครงการ SP-61-0102)

มหาวิทยาลัยอมตะ
 
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเรียนรู้ด้าน Coding, Programming ผ่าน Gamification (Coding Colosseum)

(รหัสโครงการ SP-61-0106)

บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด
 
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล 

Focus Arena Esport Complex

(รหัสโครงการ MP-62-0001)

บริษัท โฟกัส อารีน่า จำกัด
 
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล 

สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลคอนเทนต์ โดย Thailand E-Sports Arena

(รหัสโครงการ SP-62-0003)

บริษัท อินโฟเฟด จำกัด
 
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล 

โครงการสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย (Thailand Artificial Intelligence Research Institute) (รหัสโครงการ (MP-62-0003)

Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC)
 
สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล
 

   โครงการที่ผ่านมาตรการ Depa Digital RD&I Fun (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑)

 
ลำดับ รายการ ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ

โครงการ FarmFeed : แพลตฟอร์มการเก็บข้อมูลทางการเกษตรและการบริหารจัดการทรัพยากรแบบแบ่งปัน
(รหัสโครงการ EP-61-0028)

บริษัท อินฟิวส์ จำกัด   ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

โครงการ FarmerSpace : นวัตกรรมการให้บริการ และจัดการการซื้อขายสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน
(รหัสโครงการ EP-61-0004)

บริษัท เทคฟาร์ม จำกัด ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

โครงการบริหารข้อมูลจังหวัดภูเก็ต
(Smart City Data Platform: Service Layer)
(รหัสโครงการ MP-61-0001)

บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด สำนักงานฯ สาขาภาคใต้ตอนบน

โครงการเชื่อมโยงข้อมูลจังหวัดภูเก็ต
(Smart City Data Platform: Interconnection Layer)
(รหัสโครงการ MP-61-0003)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานฯ สาขาภาคใต้ตอนบน

โครงการนวัตกรรมต่อยอดจาก GNSS RTK
(รหัสโครงการ MP-61-0004)

สมาคมไทยไอโอที ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่: Finz Pork
(รหัสโครงการ EP-61-0062)

บริษัท: บีเอ็มจี แอดไวซ์เซอรีแอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

โครงการระบบวินิจฉัยและให้คำแนะนำการสร้างกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กตามมาตรฐาน ISO/IEC29110 (DIGEST)
(รหัสโครงการ EP-61-0061)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล

โครงการระบบการค้นหาข้อมูลเม็ดยาด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์และจดจำรูปภาพยาอัจฉริยะ” (Smart Pill Image Recognizer)
( รหัสโครงการ SP-61-0047)

บริษัท วายอิง จำกัด ฝ่ายส่งเสริมและสนับ สนุนการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและความมั่นคง

โครงการพัฒนามาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐาน TMT
ระดับบรรจุภัณฑ์ (Medicinal product package)
(รหัสโครงการ SP-61-0097) 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
โดย สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.)
ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล
 
 

   โครงการที่ผ่านมาตรการ Depa Digital Transformation Fund (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑)

 
ลำดับ รายการ ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานISO/IEC 29110
(รหัสโครงการ EP-61-0026)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
(รหัสโครงการ EP-61-0017)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยศูนย์บริการ
ทางการศึกษาในเมือง สำนักบริหารอาคารเคเอกซ์ 
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
(รหัสโครงการ EP-61-0022)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
ฝ่ายส่งเสริมและสนับ สนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SMEs
ภาคกลางและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC (รหัสโครงการ EP-61-0032)
(depa mini Transformation Voucher)

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SMEs
ภาคเหนือ
(รหัสโครงการ EP-61-0040)
(depa mini Transformation Voucher)

สมาคมธุรกิจดิจิตอลภาคเหนือ
สำนักงานฯ สาขา ภาคเหนือตอนบน

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SMEs
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(รหัสโครงการ EP-61-0038 )
(depa mini Transformation Voucher)

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น
สำนักงานฯ สาขา ภาคอีสานตอนกลาง

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SMEs ภาคใต้
(รหัสโครงการ EP-61-0031)
(depa mini Transformation Voucher)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานฯ สาขา ภาคใต้ตอนบน

โครงการเรือสำรวจอัตโนมัติสำหรับเก็บข้อมูลสำรวจทางน้ำแบบดิจิทัล
(รหัสโครงการ EP-61-0034)

บริษัท เจ็นเซิฟ จำกัด 
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ

โครงการยกระดับธุรกิจบริการร้านค้าอะไหล่ AfterCare
(รหัสโครงการ EP-61-0033) 

บริษัท ออโต้แพร์ จำกัด  ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๑๐

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SMEs
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(รหัสโครงการ EP-61-0052)
(depa mini Transformation Voucher)

สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานฯ สาขา ภาคอีสานตอนกลาง
๑๑

โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว Digital Transformation for Tourism
(รหัสโครงการ SP-61-0046)
(depa mini Transformation Voucher)

สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
๑๒

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(รหัสโครงการ EP-61-0065) 
(depa mini Transformation Voucher) 

สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๑๓

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลในพื้นที่ภาคใต้
(รหัสโครงการ EP-61-0066)
(depa mini Transformation Voucher)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๑๔

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล  ในพื้นที่ภาคกลาง (รหัสโครงการ EP-61-0074) 
(depa mini Transformation Voucher)

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๑๕

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล ในพื้นที่ภาคเหนือ
(รหัสโครงการ EP-61-0075)
 (depa mini Transformation Voucher)

สมาคมธุรกิจดิจิตอลภาคเหนือ  ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๑๖

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(รหัสโครงการ EP-61-0076) 
(depa mini Transformation Voucher)

หอการค้าจังหวัดชลบุรี   ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๑๗

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher)
สำหรับธุรกิจเกษตร ในพื้นที่ EEC
(รหัสโครงการ EP-61-0077)
(depa mini Transformation Voucher)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดย สถาบันรหัสสากล 
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๑๘

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคกลาง
(รหัสโครงการ EP-61-0089)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม 
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๑๙

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคกลาง
(รหัสโครงการ EP-61-0080)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๒๐

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคกลาง
(รหัสโครงการ EP-61-0094) 

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๒๑

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(รหัสโครงการ EP-61-0091) 

สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๒๒

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคเหนือ
(รหัสโครงการ EP-61-0090)

สมาคมธุรกิจดิจิตอลภาคเหนือ  ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๒๓

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคใต้
(รหัสโครงการ EP-61-0073)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๒๔

โครงการระบบบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน RSPO
และการขนส่งแบบอัจฉริยะ
(รหัสโครงการ EP-61-0071)

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด   ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๒๕

โครงการ Burapa Digital 4.0
(รหัสโครงการ EP-61-0083)

บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด   ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๒๖
 
โครงการบริหารจัดการ งานขาย บริการ ผลิต
คลังสินค้าและบัญชีอย่างเป็นระบบ
(รหัสโครงการ EP-61-0082)
บริษัท ชลบุรีศรีเจริญโลหะ จำกัด  ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๒๗

โครงการแสงรุ่งวัฒนาFinance HR และ QA Module 
(รหัสโครงการ EP-61-0084)

บริษัท แสงรุ่งวัฒนา จำกัด ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๒๘

โครงการ Smart Factory Monitoring and Operation
(รหัสโครงการ EP-61-0087) 

บริษัท ทีเบลโก้ จำกัด ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๒๙

โครงการนำระบบ ERP เข้ามาใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลในองค์กร
(รหัสโครงการ EP-61-0081)

บริษัท ออปติมัส แพคเกจจิ้ง จำกัด ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
 
 
 

   โครงการที่ผ่านมาตรการ depa Digital Transformation Fund for Community (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑)

 
ลำดับ รายการ ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ

โครงการการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อภาคอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในรูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ
(รหัสโครงการ SP-61-0036)


วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานฯ
สาขาภาคเหนือตอนบน 

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนสู่การเป็นศูนย์สาธิตการตลาดดิจิทัล
(รหัสโครงการ SP-61-0051)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านสนามคลี
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(รหัสโครงการ SP-61-0050)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ฟาร์มไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะสำหรับชุมชน
(รหัสโครงการ SP-61-0054)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

โครงการขามป้อมเมืองน่าฮัก หลงรักเขมราฐธานี
(รหัสโครงการ SP-61-0057)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

โครงการอุบลราชธานีเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ
(รหัสโครงการ SP-61-0056)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบดิจิทัลโดยใช้ระบบการบริหารทรัพยากรองค์กรการผลิตที่ดี (ERP) ของชุมชนบางเหนียวดำ
(รหัสโครงการ SP-61-0052)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานฯ สาขาภาคใต้ตอนบน 

โครงการการผลิตพืชผักคุณภาพในโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
(รหัสโครงการ SP-61-0053)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานฯ สาขาภาคใต้ตอนบน 

โครงการจัดการสินค้าชุมชนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลบ้านหนองเสาธง
(รหัสโครงการ SP-61-0061)


วิสาหกิจกลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองโอน จังหวัดสงขลา 
 
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๑๐

โครงการพัฒนาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนแตนบาติก
(รหัสโครงการ SP-61-0081)


วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก อำเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง
 
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๑๑

โครงการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า
สำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง
(รหัสโครงการ SP-61-0080)

วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง หมู่ 6 ตำบลบางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๑๒

โครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัลท่องเที่ยวภูผาม่าน (วิสาหกิจชุมชนทรัพย์สมบูรณ์บ้านไท อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น)
(รหัสโครงการ SP-61-0078)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๑๓

โครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัลกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงส่งออก (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงโชคอนันต์ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น)
(รหัสโครงการ SP- 61-0079)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๑๔

โครงการการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในรูปแบบโรงเรือนเมล่อนอัจฉริยะ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารเคมี) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
(รหัสโครงการ SP-61-0090)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๑๕

โครงการระบบจัดการการผลิตกล้วยเส้น
(วิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย จังหวัดปัตตานี)
(รหัสโครงการ SP-61-0060)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๑๖

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรยุคดิจิทัลในการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนชาวนาหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (วิสาหกิจชุมชนชาวนาหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี)
(รหัสโครงการ SP-61-0063)

มหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๑๗

โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในวิสาหกิจชุมชนสละลอยแก้วสองสลึง(วิสาหกิจชุมชนสละลอยแก้วสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง)
(รหัสโครงการ SP-61-0073)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๑๘

โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทิวลิปชุมชนเนินพยอม (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทิวลิปชุมชนเนินพยอม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง) 
(รหัสโครงการ SP-61-0074)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง  ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๑๙

โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้ามาบชลูด (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้ามาบชลูด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง) 
(รหัสโครงการ SP-61-0076)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๒๐

โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในวิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา (วิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง) 
(รหัสโครงการ SP-61-0077)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน