บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้า เสริมแกร่งหลักสูตร Digital CEO ชวนผู้บริหารรุ่นพี่ ระดมสมองปั้นหลักสูตรรอต้อนรับ ซีอีโอ ยุคดิจิทัล รุ่นที่2

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดบ้านเชิญผู้แทนหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1 ร่วมถอดบทเรียนและระดมสมองเพื่อเสริมแกร่งให้หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 2 รับรองได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากหลักสูตรอื่นๆ แน่นอน ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.depa.or.th/digitalceo