บริการ
TH
EN
TH
CN

depa เหนือล่าง เดินหน้าสร้างพันธมิตรและเครือข่ายในการทำงานในจังหวัดพิษณุโลก

วันนี้เมื่อเวลาเวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจังหวัดพิษณูโลกมีการจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีนายพิพัฒน์ เอภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม ซึ่งก่อนวาระการประชุมได้จัดให้การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น มีนางสาวปารนีย์ ดิบดี หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นตัวแทนสำนักงานฯ ในการแนะนำและประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ

และนอกจากการประชุมครั้งนี้ ที่ผ่านมาสำนักงานฯ สาขาภาคเหนือตอนล่าง ได้เข้าพบและร่วมประชุมกับภาคส่วนราชการและเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างพันธมิตรและความร่วมมือในการทำงานของสำนักงานฯ อาทิ รก.สถิติจังหวัดพิษณุโลก,รก.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก,ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 , วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ,หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก และเข้าร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤศจิกายนด้วย ซึ่งถือว่าการทำงานในฐานะสำนักงานฯ น้องใหม่ของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง depa ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี