บริการ
TH
EN
TH
CN

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการ DP Build-up รอบสุดท้ายของปี Fast Track Lane

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านมาตรฐาน ISO/IEC 29110 เพื่อต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (DP Build-up Project) รอบสุดท้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อสรรหาและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลด้านกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 และพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านมาตรฐาน ISO/IEC 29110 เพื่อต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (DP Build-up Project)

โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังต่อนี้

  1. สมัครเข้าร่วมโครงการโดยกรอกใบสมัคร ตามรายละเอียดใน QR Code และส่งใบสมัครมาที่ [email protected] รับจำนวนจำกัด ! สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 2565 จนกว่าครบจำนวน (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน)

  2. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางอีเมลล์

  3. ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ หลังประกาศรายชื่อภายใน 15 วัน ตามลายระเอียดที่ส่งให้เมื่อประกาศผลการคัดเลือก

  4. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

  • ฝึกอบรมมาตรฐาน ISO/IEC 29110
  • ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็น Digital Development Unit
  • ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลและเทคโนโลยีอุบัติใหม่
  • ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาแผนการดำเนินงาน ISO/IEC 29110 (Implementation Plan)
  1. เมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีการออกใบประกาศ สำหรับผู้ดำเนินกิจกรรมสำเร็จครบโครงการ

ใบสมัคร ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

คุณยลดา ศรีอำพร

โทร : 098 – 747 – 3288

อีเมล์ : [email protected]