บริการ
TH
EN
TH
CN

เข้าใจ พ.ร.บ การปฏิบัติราชการทางอีเล็กทรอนิกส์ ยกระดับ 'ภาครัฐสู่โลกดิจิทัล'

พ.ร.บ การปฏิบัติราชการทางอีเล็กทรอนิกส์ ยกระดับ 'ภาครัฐสู่โลกดิจิทัล'

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง “พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565“

ดาวน์โหลด