บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อชักจูงนักลงทุนระดับโลก โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: Roadshow PRICE.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 19 เมษายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 19 เมษายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-นักลงทุน.pdf

ปีงบประมาณ: 2561