บริการ
TH
EN
TH
CN

MINE Smart Ferry กับอนาคตการคมนาคมทางน้ำในกรุงเทพฯ

ปัจจุบันการคมนาคมทางน้ำถือเป็นหนึ่งในระบบการขนส่งและการเดินทางที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร แต่ที่ผ่านมาไม่ได้รับความนิยม เพราะผู้ใช้บริการยังมีความเชื่อแบบเดิม ๆ ว่าระบบการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยไม่ค่อยมีความทันสมัยและปลอดภัยในการเดินทางเมื่อเทียบกับการคมนาคมทางราง ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการคมนาคมทางน้ำถูกละเลยและมีการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ไม่มาก ทำให้ขาดการพัฒนาทั้งเรื่องคุณภาพของเรือโดยสาร คุณภาพของท่าเทียบเรือ และคุณภาพของผู้ให้บริการ ทำให้ภาพลักษณ์ของการคมนาคมทางน้ำในกรุงเทพมหานครถูกมองจากทั้งชาวไทยและต่างประเทศว่า ไม่มีคุณภาพและล้าหลัง แต่ระยะเวลาที่ผ่านมาการคมนาคมภายในกรุงเทพมหานคร เริ่มมีความหนาแน่น แออัด มากขึ้น แม้จะมีการคมนาคมระบบรางมาช่วยเสริม แต่ก็ยังเกิดปัญหาในเรื่องการเดินทางและจากการเกิด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ส่งผลให้ปัญหาในด้านคมนาคมโดยเฉพาะทางภาคถนนก็ทวีคูณหนักขึ้น

ดังนั้น เราควรมองหาจุดเด่นของการคมนาคมทางน้ำในกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ รองรับการให้บริการทั้งคนไทยและต่างประเทศ ซึ่งจากวิทยานิพนธ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล เรื่อง Transformation of Water Transportation in Bangkok from the “Venice of East” towards the “Jungle of Concrete” ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาระบบคมนาคมทางน้ำเป็นสองด้านคือ ด้านของการเข้าถึง (Accessibility) และการดึงดูด (Attractiveness) จากแผนการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ให้กลับมาเป็น Venice of East เหมือนในอดีต

ด้านของการเข้าถึงก็มี 1. เป้าหมายในการใช้ทางน้ำเดินทาง 2. ท่าเรือ 3. เวลาเดินทาง 4. ระยะการเดินทาง ส่วนการดึงดูดมี 1. ความสบาย 2. ความสะดวก 3. ความปลอดภัย 4. วิวทิวทัศน์ โดยเราสามารถใช้ปัจจัยส่วนนี้เข้ามาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่และสื่อดิจิทัลที่ทันสมัยได้ โดยการทำให้มีเรือที่มีผู้บริการมี Brand หรือเอกลักษณ์ของการให้บริการที่ชัดเจนและกว้างขวางมากขึ้น สร้างจุดขายที่ชัดเจนเพิ่มความดึงดูดและมีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในด้านของการเข้าถึงของผู้รับบริการ ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้ก็จะช่วยพยุงตัวซึ่งกันและกันด้วย

ภาพที่ 1 เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า MINE SMART FERRY นั่งสบาย ปลอดภัย ไร้มลพิษ ปี 2564, เว็บไซต์ไอที 24 ชั่วโมง

ณ ในปัจจุบัน ก็ได้มีส่วนของ บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด ในเครือ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เปิดตัว เรือโดยสารไฟฟ้า MINE Smart Ferry ที่มีความทันสมัยและความสบายโดยการติดเครื่องอำนวยต่าง ๆ มีการใช้การขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นจุดเด่น ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่น ในงาน Thailand Energy Award 2021 และรางวัลชนะเลิศในงาน ASEAN Energy Award 2021 เนื่องจากผลของ การใช้เรือไฟฟ้านั้นช่วยลดการใช้น้ำมันลงถึง 4,029,260 ลิตรต่อปี ซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมและเป็น จุดขายสำคัญของเรือนี้อีกด้วย

ทางบริษัทได้วางแผนบริการคล้ายคลึงกับการใช้รถไฟฟ้า MRT ที่แบ่งสายตามสีได้แก่ Urban Line (สายสีม่วง) ที่เริ่มตั้งแต่ท่าเรือสาทรถึงท่าเรือพระนั่งเกล้า, Metro Line (สายสีน้ำเงิน) ที่เริ่มตั้งแต่ท่าเรือสาทรถึงท่าเรือพระราม 7 และ City Line (สายสีเขียว) ที่เริ่มตั้งแต่ท่าเรือสาทรถึงท่าเรือพระปิ่นเกล้า โดยการชำระเงินทำได้ผ่านเพียงแต่บัตร Credit และ Debit ที่มีตรา Contactless หรือ บัตรเดินเรือ HOP ผ่านระบบ EMV Contactless เท่านั้น ทำให้ผู้บริการไม่จำเป็นต้องพกพาเงินสดติดตัวเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการ ในระบบที่รวดเร็วและสะดวกสบายในยุคสมัยดิจิทัลของทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ

ส่วนในการวางแผนการเดินทาง บริษัท อี สมาร์ทฯ ก็ได้มีทั้ง app EA Anywhere และ Facebook ที่ช่วยบอกเส้นทางและอัปเดตสถานะการเดินทางที่ใช้ MINE Smart Ferry ต่อมาในส่วนของ app EA Anywhere ก็จะช่วยบอกสถานที่ชาร์จของเรือ เส้นทาง ที่รับส่งของเรือและเวลาเทียบท่า รวมทั้งมีระบบซื้อตั๋วภายในตัวด้วย นอกเหนือจากนี้ทางบริษัท อี สมาร์ทฯ เองก็ได้ร่วมพัฒนา Smart Pier เพื่อสนับสนุนให้ระบบ ทุกอย่างในการเดินเรือนี้ให้มีความทันสมัย ได้แก่ ที่ท่าเรือสะพานพุทธ ท่าน้ำนนทบุรี โดยจะมีการพัฒนา เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตด้วยกับท่าเรือที่อยู่ในเส้นทางรวมทั้งสิ้น 19 ท่าเรือและคาดว่าจะเสร็จทั้งหมดในปลายปี พ.ศ. 2565 ในส่วนของเอกลักษณ์ของ Smart Pier นี้มีเวลาบอกเทียบท่าของเรือ, มีระบบสร้าง Digital Signature เพื่อตรวจสอบการบริการ, ระบบออกตั๋วอัตโนมัติและระบบตรวจจับสิ่งผิดปกติเพื่อความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้ การใช้ท่าเรือมีระบบที่กลมกลืนกันมากขึ้นและมีความทันสมัยเทียบเท่ากับตัวเรือไฟฟ้า

ภาพที่ 2 เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า MINE SMART FERRY นั่งสบาย ปลอดภัย ไร้มลพิษ ปี 2564, เว็บไซต์ไอที 24 ชั่วโมง

จากสิ่งที่บริษัท อี สมาร์ทฯ ได้ดำเนินการทั้งหมดครอบคลุมทุกปัจจัยของการเข้าถึงและการดึงดูดในการใช้เรือ พร้อมทั้งมีแผนการที่จะขยายและพัฒนาต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ Smart City ในด้าน Smart Mobility คือ มีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถ้ามีการสานต่อหรือช่วยเหลือเพิ่มเติมจะทำให้ระบบส่วนนี้คล่องตัวมากขึ้นและขยายการบริการเดินเรือในลักษณะนี้นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัท อี สมาร์ทฯ ก็จะสามารถทำให้การเดินทางไม่มีรอยต่อที่ติดขัดในการซื้อตั๋วกับเรือ ที่ต่างสาขากัน หรืออาจจะมีความสามารถใช้ร่วมงานกับรถไฟและสายต่อการคมนาคมอื่น ๆ ได้ ซึ่งก็จะสามารถดึงการใช้ในส่วน app การเดินทางอย่าง EA Anywhere มาสานต่อ พัฒนาหรือเป็นแบบอย่างเพื่อสร้างระบบที่ครอบคลุมการคมนาคมที่ไร้รอยใน Smart City

ในขณะเดียวกันการมี app ที่บอกเส้นทางการเดินเรือก็สามารถบอกสถานที่สำคัญระหว่างทางได้ ถือเป็นการส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ทางเรือถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ช่วยส่งเสริมให้การเดินเรือ มีความน่าดึงดูดมากขึ้นและเป็นผลที่ช่วยในด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย การคมนาคมทางน้ำนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างให้ทันสมัยอีกมากทั้งในด้านตัวเรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ผู้บริการและการเข้าถึงตัวผู้บริโภคเอง ซึ่งสามารถเป็นเสาหลักสำคัญในการคมนาคมในแผนของ Smart City และการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครดังนั้น การพัฒนาในการคมนาคมทางน้ำเป็นเรื่องที่น่าติดตามและควรให้ความสนใจ เพื่อที่กรุงเทพมหานคร เองจะได้มีความเหมาะสมกับชื่อ Venice of East อีกครั้งหนึ่ง

โดย นายอริญชย์ ศิริชาติ

ส่วนส่งเสริมการตลาด

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลทัล

อ้างอิงจาก: