บริการ
TH
EN
TH
CN

Password attack การแฮครหัสมีวิธีไหนบ้าง?

Password attack การแฮครหัสมีวิธีไหนบ้าง?

pastedImage0 copy 4.png

Password attack การแฮครหัสมีวิธีไหนบ้าง? ในยุคดิจิทัล password คือสิ่งสำคัญในการเข้าถึงตัวตนของเราที่ต้องรักษาเป็นความลับ แต่น่ากลัวว่าคนที่ไม่หวังดีคอยหาทางแฮค password และสวมรอยเป็นเราเสมอ โดยใช้เทคนิค “Password Attack” หากเราตั้ง password ที่ง่ายต่อการคาดเดา ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ มารู้ไว้ เพื่อจะได้ตั้ง password ที่ถูกขโมยยากกันเถอะ

  1. Dictionary Attack เป็นการสุ่มเดา password จากไฟล์ที่มีการรวบรวมคำศัพท์ต่างๆ ที่อยู่ใน dictionary และคำศัพท์ที่พบบ่อยๆ โดยใช้โปรแกรมที่สามารถคาดเดา password ได้ 1 ล้านคำหรือมากกว่า ต่อวินาที ทำให้อาจจะเดา password ถูกได้อย่างรวดเร็ว
  2. Brute force Attack เป็นการเดา password ทุกความเป็นไปได้ของตัวอักษรในแต่ละหลัก เช่น รหัส ATM มีจำนวน 4 หลัก แต่ละหลักสามารถตั้งค่าตัวเลข 0-9 ดังนั้น โปรแกรมจะทำการไล่ตัวเลขจาก 0000 ไปจนถึง 9999 หมื่นวิธีจนได้ password ที่ถูกต้อง

ดังนั้นเพื่อป้องกันภัยเหล่านี้จึงควรตั้ง password ให้มีความซับซ้อนเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดย password ที่ดีไม่ควรเป็นคำศัพท์อยู่ใน dictionary และยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ผสมตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และเปลี่ยนเป็นประจำอย่างน้อยทุกๆ เดือน นั่นเอง

เครดิตข้อมูล http://bit.ly/2qqcTHc http://bit.ly/2F0MMAR