บริการ
TH
EN
TH
CN

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อเป็นประโยชน์นำไปใช้ประกอบการปฏ

วันที่: 24/04/2561 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อเป็นประโยชน์นำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ
๑. บทความเรื่อง ฉันยังไม่อนุญาต 
๒. บทความเรื่อง ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร
๓. บทความเรื่อง อยากรู้ว่ามีกี่คน
๔. บทความเรื่อง ดูอย่างเดียวนะ
๕. บทความเรื่อง ขอมากเกินไปหรือเปล่า