บริการ
TH
EN
TH
CN

Startup กับ SME แตกต่างอย่างไร? เลือกเป็นให้เหมาะกับคุณ

Startup กับ SME แตกต่างอย่างไร? เลือกเป็นให้เหมาะกับคุณ

pastedImage0_0.png

Startup กับ SME แตกต่างอย่างไร? เลือกเป็นให้เหมาะกับคุณ ใครที่คิดจะเริ่มธุรกิจของตัวเองหลายๆ คน คงเคยได้ยินคำว่า Startup แลั SME แล้วสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นจะเป็นแบบไหน เราควรกำหนดแนวทางให้ชัดเจน เพื่อตอบตัวเราว่าเป้าหมายที่ควรจะมุ่งไปคือทางไหน ซึ่งธุรกิจทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกันใน 3 ประเด็นดังนี้

1.ขนาดเริ่มต้น เมื่อเริ่มต้นกิจการ Startup จะมีขาดเล็กมาก และผลิตภัณฑ์ที่มีนั้นมักจะเป็นไอเดียใหม่ๆ ที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจน ขณะที่ SME กิจการเริ่มต้นจะใหญ่กว่า และผลิตภัณฑ์มักจะจับต้องได้

2.แนวคิดเริ่มต้น Startup มักจะเริ่มต้นด้วยแนวคิดในการแก้ปัญหา หรือหาวิธีในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้บริโภคให้ง่ายขึ้น เช่นธุรกิจ grab ขณะที่ SME มักจะเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมากกว่า

3.การใช้เทคโนโลยี Startup มักจะใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองลูกค้าเสมอ ในขณะที่ SME ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ใช้เทคโนโลยี แต่มักจะใช้เทคโนโลยีที่ไม่ได้ใหม่มาก เพียงแค่ใช้ช่วยพัฒนากระบวนการผลิตให้ดีขึ้นเพื่อตอบโจทรย์ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น Startup หรือ SME สิ่งที่เหมือนกันก็คือต้องปรับตัวตามกระเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นเดี่ยวกัน เพื่อให้ยังคงอยู่ได้นั่นเอง

เครดิตข้อมูล http://bit.ly/2RbSIZR http://bit.ly/2OZFEW2 http://bit.ly/2Oml7h7