บริการ
TH
EN
TH
CN

เออาร์/วีอาร์ กับดิจิทัลคอนเทนต์ Tech Series: AR/VR in the Digital Content Industry

เทคโนโลยีเออาร์/วีอาร์ (AR/VR) ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่พลิกโฉมหลาย ๆ อุตสาหกรรม และพลิกโฉมชีวิตประจำวันของผู้ใช้งาน โดยเทคโนโลยีนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

•เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงคอนเทนต์ 3 มิติผ่านอุปกรณ์สวมหัวและครอบตา ที่ทำให้ผู้สวมใส่สามารถมองเห็นสิ่งรอบข้างและข้อมูลหรือ “วัตถุดิจิทัล” ได้ในเวลาเดียวกัน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการนำวัตถุดิจิทัลมาวางทับซ้อนกับวัตถุจริง ๆ โดยผู้ใช้งานอาจสามารถควบคุมวัตถุดิจิทัลได้

•เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงคอนเทนต์ 3 มิติผ่านอุปกรณ์สวมหัวและครอบตาเช่นเดียวกัน แต่ผู้สวมใส่จะสามารถมองเห็นได้แค่ข้อมูลหรือวัตถุดิจิทัลได้เพียงเท่านั้น ไม่สามารถมองเห็นสิ่งรอบข้างได้ นั่นหมายความว่าผู้ใช้งานจะอยู่ในโลกของความจริงเสมือนเท่านั้นและถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง โดยถึงแม้องค์ประกอบหลักของเทคโนโลยีนี้คือภาพ 3 มิติ แต่ก็ยังสามารถมีองค์ประกอบของเสียงหรือระบบสัมผัสต่าง ๆ เพิ่มเข้ามาได้เช่นเดียวกัน

สำหรับในประเทศไทยนั้น หลายอุตสาหกรรมเริ่มนำเทคโนโลยีนี้มาให้งานบ้างแล้ว ที่เห็นได้ชัดที่สุดคืออุตสาหกรรมเกม ซึ่งไม่เพียงแค่เกมจากต่างประเทศเท่านั้น แต่นักพัฒนาเกมชาวไทยเองก็ได้เริ่มพัฒนาเกมที่ใช้ประโยชน์จากเออาร์/วีอาร์แล้ว ตัวอย่างคือเกม Home Sweet Home ซึ่งเป็นเกมสัญชาติไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และยิ่งไปกว่านั้นเรายังได้เห็น “วีอาร์เกมคาเฟ่” เปิดตัวหลายแห่งในกรุงเทพมหานครและกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย ในส่วนของโมบายล์แอพพลิเคชันเองก็เริ่มมีการนำฟีเจอร์นี้เข้าไปใส่ในแอพพลิเคชันหลากหลายประเภท เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้งาน และไม่เพียงแค่ในอุตสาหกรรมเกมหรือโมบายล์แอพพลิเคชันเท่านั้น แต่อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ก็เริ่มมีการผลิตคอนเทนต์เออาร์/วีอาร์ออกมาในรูปแบบของ แอนิเมชัน ข่าว และสื่อโฆษณาบ้างแล้วเช่นเดียวกัน

ศักยภาพของเทคโนโลยีนี้สามารถไปได้ไกลมากกว่าการมอบความบันเทิงและโฆษณา โดยเออาร์/วีอาร์สามารถนำไปใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์หรืองานสถาปนิกได้ โดยผู้ออกแบบสามารถมองเห็นสิ่งที่ตนออกแบบได้ 360 องศาผ่านการใช้งานอุปกรณ์เออาร์/วีอาร์ และยังใช้ในงานซ่อมบำรุงภาคสนามโดยช่วยให้ช่างซ่อมเห็นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านแว่นตาได้โดยใช้มือทั้ง 2 ข้างในการจับเครื่องมือได้ หรือในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เองก็มีการสร้างโชว์รูมเสมือน (virtual showroom) เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าและลดต้นทุนการสร้างห้องตัวอย่างในเวลาเดียวกัน

อีกหนึ่งการใช้งานของเออาร์/วีอาร์คือในแง่ของการศึกษา ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถมองเห็นภาพหรือเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังศึกษามากขึ้นด้วย

ในระหว่างที่เทคโนโลยีเออาร์กำลังพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ ทั้งในแง่ของเทคโนโลยีในการผลิตคอนเทนต์ แพลตฟอร์ม และความสามารถของอุปกรณ์สวมหัว ประเทศไทยเองก็ต้องมุ่งพัฒนาบุคลากรทั้งผู้ผลิตคอนเทนต์และผู้พัฒนาและติดตั้งเทคโนโลยีเออาร์/วีอาร์ ซึ่งต้องมีทั้งทักษะทางเทคนิคและด้านการออกแบบ ในปัจจุบันทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนยังคงขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถด้านนี้อยู่ และนี่คือหนึ่งในภารกิจสำคัญของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้และเทคโนโลยีเกิดใหม่อื่น ๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคต