บริการ
TH
EN
TH
CN
ความสำเร็จ

สำนักงานฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Digital Transformation) จำนวนกว่า 50 โครงการ และผ่านมาตรการคูปองส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ (depa mini Transformation Voucher ) จำนวนกว่า 3,000 ราย รับชมความสำเร็จของการดำเนินโครงการ