บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีการศึกษา (EdTech Startup)
Please Select

StartupCoding Thailand (บริษัท มาร์เวิลลัส สตูดิโอ จำกัด)
รายละเอียดแพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาการคอมพิวเตอร์รวมถึง ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ต่อยอดความคิดเป็นนวัตกรรมดิจิทัล อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรของประเทศพร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เว็บไซต์https://www.codingthailand.org/


Startup
Kid Hero (บริษัท คิด ฮีโร่ (ไทยแลนด์) จำกัด)
รายละเอียดแพลตฟอร์มเพื่อเปลี่ยนศูนย์รวมความรู้การเรียน และสื่อการเรียนออนไลน์ในเชิงทักษะการคิดค่อยเปลี่ยนระบบและกิจกรรมที่เสริมทักษะเหล่านี้ให้กับทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครองเพื่อเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา


StartupFoxFox (บริษัท ฟ็อกซ์ฟ็อกซ์ จำกัด)
รายละเอียด
แพลตฟอร์มสำหรับวัดผลความรู้และความสามารถทางด้านที่เกี่ยวกับ ML, Blockchain ด้วย adaptive quiz ทั้งเพื่อการเรียนรู้หรือการสมัครงาน โดยจะมี ML คอยแนะนำเนื้อหาคอร์สการเรียนที่เหมาะสมกับแต่ละคน


Startup
คิด Space (บริษัท เลิร์นนิ่งทรี เทคโนโลยี จำกัด)
รายละเอียดแพลตฟอร์มที่ให้เด็กในวัย 5-7 ขวบ ที่สามารถช่วยให้เด็กรักการเรียนรู้ เสริมความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการคิดเชิงระบบได้ดี KidSpaceTM ประยุกต์เอาเทคโนโลยี IoT และ Cloud การรียนรู้ในแบบ Multi-disciplinary เพื่อให้เกิด Experience ที่น่าเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนได้ที่บ้าน และส่วนเสริมกับการเรียนการสอนที่โรงเรียน


Startupบริษัท เอเจลบตี้ บิซ จำกัด
รายละเอียด
พัฒนาหลักสูตรวิชา Coding และระบบการเรียน Coding แบบ Online ที่เน้นเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) โดยการเรียนร่วมกับอุปกรณ์ เช่น Coding Toys, Robot และระบบที่สามารถเรียนรู้ทางทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกเขียน Code ไปพร้อมกัน
Load More