บริการ
TH
EN
TH
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
 
 
การส่งเสริมบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล
 
 
การส่งเสริม SMEs ประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
ห้องประชุมและสัมมนา
 
 
ติดต่อเรา
 
 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล
 
 
 
 
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
ดูข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆของ depa ได้ที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
Thailand OpenInfra Meetup 2022
30 พ.ย. 2022
1
ข่าวประกาศ
รายชื่อวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
29 พ.ย. 2022
1
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund)
28 พ.ย. 2022
1
News
depa ร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด: Thailand 4.0 The Future and Beyond
28 พ.ย. 2022
1
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการยื่นขอรับหรือจดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566
25 พ.ย. 2022
1
News
depa มุ่งผลักดันประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนอัจฉริยะ
22 พ.ย. 2022
1
News
depa เหนือล่าง สานต่อการผลักดันพิษณุโลกนครอัจฉริยะอย่างยั่งยืน
21 พ.ย. 2022
1
News
ดีป้า จับมือมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ปิดโครงการ “เก๋าเข้าใจ ภัย(ออนไลน์)เป็นศูนย์”
21 พ.ย. 2022
2
News
depa เหนือบน ลุย “เวียงโกศัย” เร่งสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม
21 พ.ย. 2022
1
ดูเพิ่มเติม
News
..
..