บริการ
TH
EN
TH
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
 
 
การส่งเสริมบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล
 
 
การส่งเสริม SMEs ประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมชุมชนประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
การส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัล
 
 
ห้องประชุมและสัมมนา
 
 
ติดต่อเรา
 
 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัล
 
 
 
 
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
ดูข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆของ depa ได้ที่นี่
ข่าวประกาศ
การหาหน่วยงานร่วมดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่โรงแรม ภายใน Thailand Digital Valley ครั้งที่ 2
24 มี.ค. 2023
5
ข่าวประกาศ
การหาหน่วยงานร่วมดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ Thailand Digital Valley ครั้งที่ 2
24 มี.ค. 2023
2
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาด้าน Digital Transformation สำหรับคณะกรรมการกำกับองค์กร (The Cullinan: The Making of the Digital Board) รุ่นที่ 2
23 มี.ค. 2023
4
News
ดีป้า บุกเมืองสุพรรณ จัดเวิร์กช็อป “ติดปีก SMEs ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัล” ขับเคลื่อนโครงการ “Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)”
22 มี.ค. 2023
3
News
ดีป้า ร่วมจัดเสวนาถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสวีเดน
22 มี.ค. 2023
2
News
depa ตะวันออก ดันแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดจันทบุรี ผ่านมติ ก.บ.จ. เห็นชอบ พร้อมผลักดันเกษตรกรจันทบุรีสู่การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ
21 มี.ค. 2023
2
News
ดีป้า ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบการใช้โดรนฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์จากสุกรเพื่อการเกษตร
21 มี.ค. 2023
2
News
ดีป้าเปิดบ้าน ต้อนรับ 9 สมาคมหารือ “กลไกเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล”
21 มี.ค. 2023
3
News
depa ตะวันออก ผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ EEC
21 มี.ค. 2023
2
ดูเพิ่มเติม
News
..
..