บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดซื้อจัดจ้าง

Please Select
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 26 พ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารกิจกรรมงานเปิดตัวพื้นที่ ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเลย์ (Thailand Digital Valley) และการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 พ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อคุณครู (depa Teacher Boost Camp) รุ่นที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 พ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 พ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 พ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 พ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าระบบคลาวด์เพื่องานข้อมูลขนาดใหญ่และการพัฒนาระบบต้นแบบภายใน สวข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 พ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน จำนวน 80 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 พ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับทักษะของบุคลากรสำหรับโครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 พ.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ครั้งที่ 5
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 เม.ย. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 เม.ย. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างโครงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลและระบบ Health Link
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่าบริการระบบคลาวด์สำหรับระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (odoo-ERP) จำนวน ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที ๓) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ Health Link ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 4 คัน ระยะเวลา 130 วัน (ระยะเวลาเช่า 16 กุมภาพันธ์ 2566 - 25 มิถุนายน 2566)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างผู้ดำเนินการออกแบบ และจัดทำนิทรรศการดิจิทัล Thailand for The Future ในพื้นที่ Thailand Digital Valley ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 4) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริการ Payroll Outsourcing Services ปี ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมทักษะด้าน AI IoT ML (AI IoT ML Skill) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การสรรหาอสังหาริมรัพย์ประเภทที่ดินเปล่าเพื่อการก่อสร้างอาคารสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริม Smart Economy & Smart Living ด้านเกษตรอัจฉริยะ ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว และด้านนวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 มี.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างตรวจประเมินช่องและทดสอบเจาะระบบ Health Link ครั้งที่ ๒
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ก.พ. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ครั้งที่ 4 สามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งเเต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566- 25 มีนาคม 2566
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ก.พ. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการโครงการสำรวจข้อมูล และประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ ปี ๒๕๖๕ คาดการณ์แนวโน้ม ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ก.พ. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ก.พ. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคารสำหรับใช้เป็นอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ก.พ. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และสมาร์ทดีไวซ์ และบริการดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๕ คาดการณ์แนวโน้ม ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 ก.พ. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์สำนักงานและจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ คัน ระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 ก.พ. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานขอเช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 1 เดือน (16 มกราคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างผู้ดำเนินการออกแบบ และจัดทำนิทรรศการดิจิทัล Thailand for The Future ในพื้นที่ Thailand Digital Valley ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าใช้ระบบ Cloud Server สำหรับโครงการศึกษาและออกแบบระบบฐานข้อมูลพื้นฐานสำหรับสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างตรวจประเมินช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบ Health Link
icon ลูกศรขวา
icon calendar 26 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 จำนวน 5 คัน ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการออกแบบ และจัดทำนิทรรศการดิจิทัล Thailand for The Future ในพื้นที่ Thailand Digital Valley ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์สำนักงานและจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารโครงการ Digital Skills for Media Industry ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลแก่เยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างผู้ดำเนินการออกแบบ และจัดทำนิทรรศการดิจิทัล Thailand for The Future ในพื้นที่ Thailand Digital Valley ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 ม.ค. 2023
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 ธ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Office 365 Enterprise E3 จำนวน ๙๐ สิทธิ์ ระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ธ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ IP ด้านดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ธ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Office 365 Enterprise E3 จำนวน ๙๐ สิทธิ์ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 ธ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ธ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 ธ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Microsoft 365 Business Standard จำนวน 300 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 ธ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างโครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ธ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ธ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพัฒนาโครงการระบบคลาวด์สำหรับรองรับระบบ Health Link ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 พ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 พ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคารสำหรับใช้เป็นอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 พ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 พ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์สำนักงานและจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ต.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ปีที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ต.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ต.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมพบปะบริษัทเทคโนโลยีและ เครือข่ายผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ต.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการ“การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล” ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 ต.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ต.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทำต้นแบบการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ก.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์สำนักงานและจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ก.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศ จ้างการจัดจ้างผู้บริหารโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล” ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 ก.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ก.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจัดจ้างโครงการสื่อสร้างความตระหนักการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัยเท่าทันภัยออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 ก.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ก.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 ก.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดทำหนังสือรายงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (Annual Report 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ก.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ก.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาโครงการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการรับรู้การพัฒนา เมืองอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ก.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน ๕ คัน สำหรับการดำเนินการจัดโครงการ depa Core Value (EQSSS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินงานโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล กิจกรรมการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดสูทสากลตามระเบียบของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างโครงการ Seniors Go Digital Campaign เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล”ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 ส.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการจัดจ้างผู้บริหารโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ก.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการผลิตสื่อสร้างความตระหนักการใช้ ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 ก.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน ๕ คัน โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ก.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ก.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ก.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการการส่งเสริมการพัฒนาทักษะกำลังคนรุ่นใหม่ต่อยอดการสร้างอาชีพในอนาคต และยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล (Thai gaming industry to Global) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์))
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ก.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร B) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ก.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล กิจกรรมการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ก.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินงานโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (ERP) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาฟังก์ชันขยายสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลของระบบ Health Link สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างโครงการ Digital Media Senior Series เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการดูแลระบบเครือข่ายของสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการ แพลตฟอร์ม Connexion กิจกรรมการยกระดับและสร้างทักษะชุดใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การสร้างความตระหนักและความสามารถในการรับรู้ สำหรับประชาชนผู้ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางานให้พร้อมต่อการประกอบอาชีพใหม่ในยุควิถีใหม
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติเช่าบริการโทรคมนาคม (บริการอินเทอร์เน็ต) ของสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 มิ.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดกิจกรรมพิธีมอบป้ายส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) คูปองดิจิทัล เพื่อยกระดับเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารงานโครงการแฮกกาธอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ ๒
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัย ครั้งที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 26 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่การสื่อสารประชาสัมพันธ์ โครงการ Health Link และหน่วยงาน สวข. บนสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการการส่งเสริมการพัฒนาทักษะกำลังคนรุ่นใหม่ต่อยอดการสร้างอาชีพในอนาคต และยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล (Thai gaming industry to Global)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาเมล็ดพันธุ์นักรบดิจิทัลรุ่นใหม่ Seed Thailand ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าบริการระบบคลาวด์ สำหรับระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (odoo-ERP) จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus Platform)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมแสดงผลข้อมูล เพื่อโครงการบูรณาการการใช้ประโยชน์และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์วิจัยของประเทศสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ครั้งที่ 3
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 พ.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเผยแพร่สื่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้การรับรู้สื่ออย่างปลอดภัยผ่านสำนักงานข่าวออนไลน์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 เม.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA2))
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 เม.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาดำเนินการส่งเสริม Smart Economy และ Living Showcase ด้านตลาดสดวิถีใหม่และนวัตกรรมดิจิทัลผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 เม.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 เม.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 เม.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบอาคาร B ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์อ(e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 เม.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 เม.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 3
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 เม.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารงานโครงการแฮกกาธอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 01 เม.ย. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟเเวร์ ฮาร์ดเเวร์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ และบริการด้านดิจิทัล ประจำปี 2564 คาดการณ์เเนวโม้น 3 ปี ครั้งที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2564 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานโครงการผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างในครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2564 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟเเวร์ ฮาร์ดเเวร์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ และบริการด้านดิจิทัล ประจำปี 2564 คาดการณ์เเนวโม้น 3 ปี
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิตคลิปวิดีโอ 360 องศา อาคารแสดงประเทศไทย งาน Expo 2020 Dubai โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้าง (อาคาร B) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทำสตอรี่บอร์ดเพื่อใช้จัดทำวีดีทัศน์การสื่อสารองค์กร
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 มี.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ก.พ. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ก.พ. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานโครงการผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้สูงวัย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ก.พ. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 ก.พ. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะน่าอยู่(Si Maha Phot Smart Living Showcases) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ม.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการ Payroll Outsourcing services ปี 2565
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ม.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ม.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่างและศูนย์ ASEAN Smart Cities Network Center
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ม.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (News Clipping)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 ม.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมงานแถลงความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง พร้อมเปิดโครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding , STEM , IoT และ AI
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 ม.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ แผนการลงทุนที่ ๔ ครั้งที่ ๒
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ม.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ม.ค. 2022
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างพัฒนาระบบบริหารการใช้บริการพื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ธ.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์หนังสือ Big Data กับการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค New Normal และโปสการ์ด สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 ธ.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๔ (Annual Report ๒๐๒๑)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ธ.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ธ.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างโครงการสื่อส่งเสริมการใช้โซเชียล สร้างสรรค์ ปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ธ.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินโครงการเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัล (dSURE) โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัลเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม (Digital Standard)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ธ.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ธ.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Microsoft 365 Business Standard จำนวน 300 License และ Office 365 Enterprise E3 จำนวน 70 License
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพัฒนาเว็บไซต์ ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเลย์ (Thailand Digital Valley Website)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๓๐ เครื่อง ครั้งที่ ๒
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการสำรวจการใช้เทคโนโลยีของภาคท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรับรู้สื่อ้สื่ออย่างปลอดภัยเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๐ เครื่อง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา (Notebook) จำนวน 3 เครื่อง เพื่อโครงการบูรณาการการใช้ประโยชน์และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์วิจัยของประเทศ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ แผนการลงทุนที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Sentiment Index) ประจำปี 2565
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรับรู้สื่ออย่างปลอดภัยเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินงาน “กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ขยายตลาดและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในต่างประเทศ”
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้และสร้างการตระหนักรับรู้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุควิถีใหม่ National Delivery Platform
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 พ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดทำดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Thailand Smart City Competitive Index: TSCCI)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 ต.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 ต.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริหารจัดการจัดทำและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ต.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการสำรวจการใช้เทคโนโลยีของภาคท่องเที่ยว ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ต.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup)ปี2564 โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ต.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ แผนการลงทุนที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 ต.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ กรอบการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform Development Framework)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ต.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดทำหนังสือรายงานผลงาน 4 ปี คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 ต.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของอาคารแสดงประเทศไทยในงาน World Expo 2020 Dubai ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ก.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดําเนินการศึกษาปัญหาและการพัฒนานโยบายที่ส่งผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Study on ICT Startup Problems and Developing Policy for the Growth)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ก.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง และศูนย์ ASEAN Smart Cities Network Center ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ก.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดทำดัชนีเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Thailand Smart City Competitive Index: TSCCI)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 ก.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยวฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ก.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม depa Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเกม(Game industry)Batch2 (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ก.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริหารจัดการจัดทำเนื้อหาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ก.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างโครงการพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ก.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยวฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 ก.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคาการจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ส.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง และศูนย์ ASEAN Smart Cities Network Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ส.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรรหาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ส.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาพัฒนาระบบ Kong API Gateway เฟส 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ส.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ส.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม การออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ส.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างอบรมและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ (Healthlink) โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ก.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 มิ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๐ เครื่อง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 มิ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม การออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ Mobile Application สำหรับการเรียนการสอน Game Online Academy ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 มิ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าบริการโทรคมนาคม (บริการอินเทอร์เน็ต) ของสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 มิ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอาคารนวัตกรรมไอโอทีโดยรอบ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 มิ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม deINFLUENCER และต่อยอดการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ ครั้งที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 มิ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินการจัดทำข้อมูลและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม National Delivery ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 มิ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการสำรวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคเกษตร ปี ๒๕๖๔
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 มิ.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม deINFLUENCER และต่อยอดการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 พ.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 26 เม.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนสร้างอนาคตสังคม Gen Z ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 เม.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 60 เครื่อง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 เม.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า เพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 เม.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ รื้อถอนจากอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 เม.ย. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 มี.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนสร้างอนาคตสังคม Gen Z ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 มี.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 มี.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างสื่อสร้างความตระหนักด้านประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 มี.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และบิ๊กดาต้า ปี ๒๕๖๓ คาดการณ์แนวโน้ม ๓ ปี ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 มี.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจยุค New Normal หลังวิกฤติโควิด 19
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 มี.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมแสดงผลข้อมูล สถาบัน GBDi (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 มี.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 มี.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมประจำปี 2564
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 มี.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดสูทสากลของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ก.พ. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับโครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ก.พ. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ก.พ. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู (Teacher Boost Camp)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ก.พ. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบฯ (Smart Economy Showcase)วิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ก.พ. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และบิ๊กดาต้า ปี ๒๕๖๓ คาดการณ์แนวโน้ม ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ก.พ. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพและการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ก.พ. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และสมาร์ทดีไวซ์ และบริการดิจิทัลฯ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ก.พ. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ก.พ. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 ก.พ. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
icon ลูกศรขวา
icon calendar 29 ม.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอาคารนวัตกรรมไอโอทีโดยรอบ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ม.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (New Normal) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ม.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านข้อมูลขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ม.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อระบบบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ม.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการ Payroll Outsourcing Service ปี 2564
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ม.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (News Clipping) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ม.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่าเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ม.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการกิจกรรม Smart City Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล (Digital Startup) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ม.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 59 เครื่อง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ม.ค. 2021
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Google Workspace Business Standard จำนวน 300 License
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ธ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม depa Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมเกม (Game industry) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ธ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Microsoft 365 Business Standard จำนวน 300 License โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 ธ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที ๒) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ธ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ธ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ธ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 ธ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2564
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ธ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจำทำข้อกำหนดทางเทคนิคและการทดสอบกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม (Digital Standard) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ธ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ธ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 พ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563 (Annual Report2020)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 พ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม depa Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเกม (Game industry) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 พ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าใช้บริการระบบ Cloud Server สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 พ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Thailand Big Bang : Digital Station)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 พ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 ต.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 ต.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 ต.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้พัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยข้อมูล โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ต.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ปีที่ 3
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ต.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนล่าง และสาขาภาคใต้ตอนล่าง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ต.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 01 ต.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ Big Data Framework 2.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 28 ก.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างพัฒนาศักยภาพบุคลากร Win-Win Collaboration โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ก.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ก.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิสำหรับคัดกรองบุคคลในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ก.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ก.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 2) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ก.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบตราสัญลักษณ์ dSURE โครงการพัฒนามาตรฐานดิจิทัลและตราสัญลักษณ์ (Digital Trusted Mask) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ก.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ส.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้จัดเตรียมสถานที่และจัดทำนิทรรศการสำหรับกิจกรรมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จังหวัดระยอง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 ส.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างดำเนินการในการตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดสูทสากลตามระเบียบของสำนักงานฯ GBDi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ส.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม Gamers Don’t Bully โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 ส.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผู้จัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Thailand Smart City Week 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 ส.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผู้จัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Thailand Smart City Week 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 ส.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมและจัดแสดงพื้นที่เศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Economy Showcase) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ส.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผลิตเสื้อเหลืองเทิดพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ก.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างอนาคตสังคม Gen Z ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ก.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานซอฟต์แวร์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเข้าประกวด ASEAN ICT Awards 2020 (AICTA 2020)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อหุ่นยนต์เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 26 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอกนิกส์ e-bidding
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตและเผยเเพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างตกเเต่งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 2) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 16 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาการจัดจ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการจัดอบรมหลักสูตรฯบนระบบบทเรียนออนไลน์แบบ Massive Open Online Courseware (MOOC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรับรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคธุรกิจผ่านสื่อประชาสัมพันธ์สังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างอนาคตสังคม Gen Z ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการรถยนต์และจัดส่งพัสดุเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 01 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำคลิปหลักสูตรเตรียมความพร้อมการสร้างมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์(Pre-ISO-IEC29110)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 01 มิ.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าใช้งาน Cloud Server สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi
icon ลูกศรขวา
icon calendar 26 พ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาการจ้างเหมาบริการผู้มาติดต่อ และรับ-ส่งเอกสารภายในสำนักงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 พ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมดูการแสดงผลข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 พ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างโครงการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Digtal Channel for Coding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 พ.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างตกแต่งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (ERP) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อฟิล์มกรองเเสงพร้อมติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาการจ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 7 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการให้บริการสินค้าดิจิทัลผ่าน web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 10 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 เม.ย. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 มี.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรม ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 มี.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง อาคารแก่นนครออฟฟิศ พาร์ค ประจำปีงบประมาณ 2563
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 มี.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำหรับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐGBDi จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 มี.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 มี.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานการก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 2)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ก.พ. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ก.พ. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ก.พ. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน จำนวน 80 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ม.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบชุดแอพพลิเคชั่น G Suite Business จำนวน 300 License โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ม.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานฯ สาขาภาคเหนือตอนบน ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 ม.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อซอฟแวร์วิเคราะห์ข้อมูลสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ม.ค. 2020
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ประชาชน ในรายการ Digital Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างพัฒนาภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าพื้นที่ทำการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๓
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบการตกเเต่งพื้นที่สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างบริการ Payroll Outsourcing Service ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารสำนักงานอาคารลาดพร้าวฮิลล์ ปีที่ 2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมรวมพลคนดิจิทัลร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smarter City in Action) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 18 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างปรับพื้นที่สำหรับการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 1)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 12 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 ธ.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ(News Clipping)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 พ.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบMicrosoft Office365 E3 จำนวน 300 License
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 พ.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 พ.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 พ.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2561-2562 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 19 พ.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมายานพาหนะ งาน Smart City Expo World Congress2019 ณ นครบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 14 พ.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผลิตวีดิทัศน์การขับเคลื่อน ASEAN Digital Hub เพื่อนำเสนอในวันที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารกิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชาว Gen Z โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้บริหารกิจกรรม การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาในงานDigital Thailand BigBang2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 24 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการจัดการประชาสัมพันธ์งาน Digital Thailand Big Bang 2019 ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรม Drone competition ภายในงาน Digital Thailand Big Bang
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารการประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้บริหารขอหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านเกษตรสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 21 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินกิจกรรม ASEAN Smart Cities Network Big Bang โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดทำของที่ระลึก Foldable wireless keyboard with touchpad โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 07 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารโครงการพัฒนาและส่งเสริมสตาร์ทอัพอาเซียน (ASEAN Startup Hackathon) โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างโครงการสาธิตการประเมินข้อมูลคุณภาพอากาศด้วยระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำป้าย ตราสัญลักษณ์ และผังแสดงภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าพื้นที่สำหรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ2563-2565
icon ลูกศรขวา
icon calendar 02 ต.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2563
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต อาคารนวัตกรรม IoT1
icon ลูกศรขวา
icon calendar 25 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารจัดงานพบปะผู้บริหารระดับสูงและสื่อมวลชนภายใต้งาน Digital Thailand Big Bang 2019
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2561-2562 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 23 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมรวมพลคนเกษตรดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารการประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 17 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานระบบบริการข้อมูลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านทาง Chatbot โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 11 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างผู้ดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายฯเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านเกษตร
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่อสารเครือข่ายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 05 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้ดำเนินการจัดหาสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวการเตรียมจัดงาน Digital Thailand Big Bang2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 04 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์ สำหรับสำนักงานสาขาภาคตะวันออกจำนวน 1 คัน
icon ลูกศรขวา
icon calendar 03 ก.ย. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างปรับปรุงระบบบริหารและจัดการงานบัญชีและการเงิน สำหรับแบบฟอร์มการอนุมัติค่าใช้จ่ายของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 30 ส.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างที่ปรึกษาด้านการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon ลูกศรขวา
icon calendar 27 ส.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์กรณีศึกษาผู้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวีตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ส.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน โดยวิธีคัดเลือก
icon ลูกศรขวา
icon calendar 20 ส.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 ส.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างผู้บริหารจัดการพิธีลงนาม(MOU) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 13 ส.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ "depa Sport Day ปีที่ 2" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 06 ส.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานโครงการทบทวนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ก.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ IOC ครั้งที่2
icon ลูกศรขวา
icon calendar 31 ก.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทำป้ายอะคริลิกมอบให้หน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 22 ก.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี IoT สำหรับภาคการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
icon ลูกศรขวา
icon calendar 15 ก.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 76 รายการ
icon ลูกศรขวา
icon calendar 09 ก.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างจัดทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อส่งเข้าประกวด ASEAN ICT Awards 2019 (AICTA2019)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 08 ก.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon ลูกศรขวา
icon calendar 01 ก.ค. 2019
icon view
default
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและIOC